Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

OS Vasa Pelagic Leskovac


Go to content

bibliotecka sekcija

nastava > sekcije

BIBLIOTECKA SEKCIJAPrilikom planiranja rada bibliotecke sekcije polazi se od opšteg program razvoja škole, uslova sredine u kojoj škola radi, kao i svih slobodnih aktivnosti koje se realizuju u školi. Bibliotecka sekcija je samo jedna od mnogih sekcija u školi i kao takva popunjava slobodno vreme onih ucenika koji vole biblioteku i rad u njoj i koji u biblioteci vide izvor informacija.
U planiranju rada sekcije polazi se od njenih programskih zahteva koji su uskladjeni sa zadacima slobodnih aktivnosti kao delatnosti i sa zadacima nastavnih predmeta. Uskladjuju se opšti zadaci sekcije sa operativnim zadacima iz godišnjeg programa rada škole i sa interesovanjima i potrebama ucenika.
Pri planiranju rada sekcije prevashodno se vodi racuna o interesu i potrebama ucenika. Ucenicka interesovanja su raznovrsna, a potrebe i zahtevi cesto nerealni. Zato se vodeci racuna o mogucnostima ucenika programiraju ostvarljivi zadaci. Na osnovu ankete koja se sprovodi svake školske godine vidi se koji sadržaji ucenicima najviše odgovaraju, šta ih posebno interesuje , šta predlažu da bi rad sekcije bio interesantniji i za koje sadržaje ne pokazuju interesovanja. Anketa se vrši u svim razredima bibliotecke sekcije od IV do VIII razreda, a pitanja su sledeca:
1. Šta vam je u ovim casovima prijalo? Koje biste stvari izdvojili kao najprijatnije? Zašto?
2. Da li je bilo necega na ovim casovima u cemu niste uživali, što vam nije prijalo? Šta? Zašto?
3. Odaberite omiljeni cas.
Bibliotecka sekcija ima znacajnu ulogu u vaspitanju i obrazovanju ucenika , jer navikava i osposobljava za samostalni rad, razvija ljubav prema knjizi , neguje kolektivizam, podstice istraživacku radoznalost i individualni kreativnost.
Bibliotecka sekcija ispunjava slobodno vreme ucenika prijatnim doživljaima, jer zadovoljava njihove inicijative i stvaralacke sposobnosti. Na taj nacin, biblioteka uspešno vrši svoju obrazovno- vaspitnu ulogu, a preko tih oblika rada postaje omiljeno mesto ucenika škole.
U OŠ " Vasa Pelagic"organizuje se bibliotecka sekcija za ucenike od IV do VIII razreda koji pokazuju posebna interesovanja za rad školske biblioteke.
U cilju svestranog povezivanja dece - citalaca sa bibliotekom, šireg zadovoljenja njihovog interesovanja i stvaralackih inicijativa, biblioteka organizuje raznovrsne oblike rada sa ucenicima.
Primena pojedinih oblika, metoda i sredstava rada u radu bibliotecke sekcije , zavisi pre svega , od uzrasta ucenika, njihovoh specificnih interesovanja i sposobnosti. Vodeci racuna o tome formiraju se grupe: grupa ucenika IV razreda, V razreda i VI i VII razreda. Ucenici VIII razreda, ove školske godine, nisu obuhvaceni programom sekcije, jer su zauzeti drugim mnogobrojnim slobodnim aktivnostima i klasifikacionim prijemnim ispitom . U zavisnosti od uzrasta ucenika svaki razred ima svoj plan i program koji se realizuje po unapred dogovorenom rasporedu.
U zavistnosti od uzrasta ucenika clanovi bibliotecke sekcije upoznaju biblioteku kao informacioni centar škole u kome se nalaze ne samo konvekcionalni izvori informacija ( knjige i casopisi) vec i nekonvekcionalni ( CD, DVD i ostali multimedijalni materijal). Na taj nacin ucenici i nastavnici sticu uvid u sve izvore informacija kojima raspolaže škola , bez obzira na oblik prezentiranja sadržaja i to radi sticanja , produbljivanja i proširivanja svojih znanja.
Program rada bibliotecke sekcije u zavisnosti od uzrasta ucenika obuhvata sledece sadržaje:

 • upoznavanje ucenika sa istorijom nastanka knjige i razvojem biblioteka
 • upoznavanje sa delovima knjige : glavni naslov, koricni naslov, hrbat knjige, predgovor, pogovor, sadržaj, ilustracije i drugo
 • upoznavanje sa smeštajem knjige i decimalnom klasifikacijom
 • upoznavanje sa tehnikom izdavanja i vracanja knjige
 • vežbe u brzom pronalaženju knjige na polici i vracanje na isto mesto
 • sredjivanje police sa knjigama i estetsko uredjenje biblioteke
 • upoznavanje pisaca i dela
 • fizicka obrada knjige
 • saniranje pocepanih knjiga
 • priredjivanje izložbi knjiga, tematskih izložbi, izložbi uz književne susrete
 • prikupljanje isecaka iz novina, anotacija, kritike, zanimljivosti iz geografije i drugih oblasti, citanje uz diskusiju
 • prikupljanje isecaka iz decje štampe i klasifikacija po nastavnim oblastima
 • organizovanje književnih susreta
 • obeležavanje kulturnih i istorijskih dogadjaja i licnosti
 • uredjivanje panoa za razlicite datume
 • postavljanje panoa uz godišnja doba
 • izrada tematskih antologija pesama
 • organizovanje akcija prikupljanja knjiga za školsku biblioteku i pomoc ugroženim ucenicima
 • poseta bibliotekama susednih škola i saradnja sa njihovim sekcijama ( zajednicki sastanci uz odredjene programe , izmena i iskustvo u radu, takmicenje sekcija...)
 • poseta maticnoj biblioteci i upoznavanje sa njenim radom i knjižnim fondom
 • razgovor o novoizašlim knjigama
 • prisustvovanje književnim susretima u Narodnoj biblioteci " Radoje Domanovic"
 • poseta sajma knjiga
 • izrada materijala za literarne igre
 • organizacija dežurstva u biblioteci
 • pomoc pri distribuciji decje štampe
 • pisanje kataloških listica
 • saradnja sa ostalim sekcijama u školi: recitatorskom, literarnom, dramskom, novinarskom, muzickom, likovnom...


To su samo neke od aktivnosti koje se realizuju u okviru bibliotecke sekcije. Ima ih još mnogo, a zavise od sastava clanstva, spremnosti za saradnju od strane nastavnickog kadra, finanisjkih sredstava , saradnje sa roditeljima, interesovanja ucenika, zahteva kulturnih institucija itd.
Evidentno je da medju clanovima sekcije ima talentovanih ucenika, ali i onih skromnih mogucnosti. Svi oni nalaze odgovarajuce sadržaje rada i afirmišu se u njima , što predstavlja podsticaj, narocito za one slabije.
Ove školske godine broj clanova bibliotecke sekcije je 62 ucenika.
Neki casovi bibliotecke sekcije realizuju se sa nastavnicima predmetne nastave, razrednim uciteljima i pedagoško- psihološkom službom.


Školski bibliotekar
Vesna Filipovicpocetna strana | o skoli | nastava | kabineti | zaposleni | ucenici | aktuelno | Site Map


Copyright::by Nicic::2008::Sva prava zadrzana | vasapelagic@yahoo.com

Back to content | Back to main menu