Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

OS Vasa Pelagic Leskovac


Go to content

geografija

nastava > od 5. do 8. razreda

GEOGRAFIJA
PREDAVACI:
Stevanovic Rodoljub, nastavnik istorije i geografije, predaje u odeljenjima V1, V2, V3, V4, VI1, VI2, VI3, VI4, VII1, VII2.
Pavicevic Prvoljub, profesor geografije, predaje u odeljenjima VII3, VII4, VIII1, VIII2, VIII3, VIII4.

UDŽBENICI:

Za V razred osnovne škole koristi se Geografija za 5. razred osnovne škole, autori Milovan Milivojevic i Jelena Calic, izdavac Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2007. godine

Ucenici treba da:

 • upoznaju predmet proucavanja, podelu i znacaj geografije kao nastavnog predmeta i nauke uopšte,
 • steknu najosnovnija znanja o vasioni i vasionskim telima i njihovim osnovnim svojstvima,
 • steknu osnovna znanja o Suncevom sistemu,
 • steknu osnovna znanja o Zemlji-planeti, njenom postanku, obliku i velicini,
 • steknuz osnovna znanja i veštine iz kartografije i da se osposobe za korišcenje geografske karte kao izvora informacije i orjentacije,
 • shvate unutrašnju gradju Zemlje, i da razumeju današnji raspored kopna i mora i izgled reljefa,
 • razumeju antropogene uticaje na reljef,
 • steknu osnovna znanja o strukturi i sastavu atmosfere,
 • steknu osnovna znanja o vremenu i meteorološkim elementima, klimi, klimatskim faktorima i osnovnim tipovima klime na Zemlji,
 • razumeju potrebu ocuvanja i zaštite atmosfere,
 • se osposobe za korišcenje geografske literature, interneta i razlicitog ilustrativnog materijala u svrhu lakšeg savladjivanja nastavnog gradiva,
 • razvijaju sposobnost za aktivno sticanje i primenu znanja iz geografije kroz samostalno ucenje i istraživanje


Za VI razred osnovne škole koristi se Geografija za 6. razred osnovne škole, autori Rada Sitarica i Milutin Tadic, izdavac Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002. godine

Ucenici treba da:

 • se upoznaju sa posnovnim pojmovima iz geografije stanovništva i naselja i shvate znmacaj subjektivnog faktora u geografskoj sredini kao društvenog cinioca koji sa prirodnim ciniocem cini jedinstvo
 • se informišu o bitnim geografskim obeležjima Evrope i Ruske federacije
 • shvate medjuzavisnost prirodne sredine i ljudskog (društvenog) reda u prostoru, interpretiranje geografskih regija Evrope i Rusije i na toj osnovi razvoj geografske sredine i pojedinih vecih regija i država
 • upoznaju osnove mudjuzavisnosti izmedju prirodne sredine i proizvodnje s obzirom na brojne primere koje pruža regionalna geografija
 • se osposobe za korišcenje razlicitog ilustracionog materija: atlasa, tematskih karata i grafikona, dijagrama i drugih grafickih materijala radi lakšeg savladavanja gradiva, kao i radi osposobljavanja za samostalan rad.


Za VII razred osnovne škole koristi se Geografija za 7. razred osnovne škole, autori Rada Sitarica i Milutin Tadic, izdavac Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004. godine

Ucenici treba da:

 • upoznaju nove pojmove iz geografije kao osnovu za dalje upoznavanje sveta i da se osposobe da pred geografskom kartom umeju da misle i rasudjuju
 • upoznaju osnovne prirodne i društvene karakteristike van evropskog prostora i steknu elementarne sposobnosti za pravljenje ekonomskih i društvenih aktivnosti u savremenom svetu
 • osposobe se za samostalno sticanje geografskih znanja koja su neophodna savremenom coveku s obzirom na to da savremeni svet sve više postaje jedinstvena ekonomska, kulturna i politicka celina.Za VIII razred osnovne škole koristi se Geografija za 8. razred osnovne škole, autori Srboljub Stamenkovic i Dragica Gataric, izdavac Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2007. godine

Cilj nastave predmeta Geografije je usvajanje znanja o prirodno-geografskim i društveno-geografskim objektima, pojavama i procesima i njihovim medjusobnim vezama i odnosima u geoprostoru. Nastave geografije treba da doprinese stvaranju realne i ispravne slike o svetu kao celini i mestu i ulozi naše države u svetu.


pocetna strana | o skoli | nastava | kabineti | zaposleni | ucenici | aktuelno | Site Map


Copyright::by Nicic::2008::Sva prava zadrzana | vasapelagic@yahoo.com

Back to content | Back to main menu