Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

OS Vasa Pelagic Leskovac


Go to content

biblioteka

kabineti

ŠKOLSKA BIBLIOTEKA
OSNOVNE ŠKOLE "VASA PELAGIC" LESKOVACKnjiga je znacajnija
od svih spomenika ukrašenih,
jer ona sama gradi spomenike
u srcu onog koji cita
Egipatski zapis


Školska biblioteka je centar za unapredjivanje raznih oblika i metoda vaspitno-obrazovnog rada, mesto prijema i distribucije važnih informacija u školi.
Školska biblioteka OŠ Vasa Pelagic se nalazi na samom ulazu u školsku zgradu i zauzima prostor od 71 kvadratni metar. Prostor za smeštaj fonda zauzima 14 kvadratnih metara , a opremu za bibliteku cine 16 polica za knjige, 3 ormana za ostalu gradju i 50 sedišta. Smeštaj fonda je slobodan, a raspored interni. To je cini solidno prostranom , pa se pored uobicajnih dnevnih aktivnosti zamene knjiga, izvodjenja nastave po planu i programu, koristi i za sastanke i školske priredbe kada se broj sedišta uvecava do 80. Biblioteka sadrži citaonicke stolove, radne stolove, izložbene panoe i vitrine ( monografske i serijske publikacije o Vasi Pelagicu). Biblioteka poseduje inventarnu knjigu za monografske i serijske publikacije.
Program rada školske biblioteke ulazi u zajednicki globalni plan i program obrazovno-vaspitnog rada skole i obuhvata:

 • OBRAZOVNO- VASPITNU DELATNOST
 • BIBLIOTECKO-INFORMACIJSKU DELATNOST
 • KULTURNU I JAVNU DELATNOST
 • OSTALE AKTIVNOSTI (strucno usavršavanje, saradnja sa strucnim organima skole…)

Biblioteka OŠ Vasa Pelagic se po broju knjiga nalazi na prvom mestu, kao školska biblioteka u gradu. Celokupni fond biblioteke podeljen je na nastavnicki i ucenicki. Nastavnicka biblioteka ima 1869 knjiga, a ucenicka 5247, što ukupno iznosi 7116. U bibliteci postoji i memorijalna biblioteka Smilje I Petka Pavicevica, bivših radnika škole i broji 740 knjiga. Biblioteka poseduje fond strane knjige na engleskom jeziku i broji 275 knjiga. Ove godine fond školske biblioteke znacajno je uvecan donacijom OŠ Vladislav Ribnikar iz Beograda. Zadovoljstvo nam je da se ovim putem jos jednom iskreno zahvalimo za njihov individualni ( Mirjana Šoškic) i kolektivni ( OŠ " Vladislav Ribnikar") plemeniti cin od koga se bibliotecki fond naše školske biblioteke znacajno obogatio.
DJaci naše škole rado posecuju biblioteku, kako za citanje obaveznih programom predvidjenih dela školske i domace lektire tako i knjiga koje nisu propisane obaveznim nastavnim planom i programom, a zaokupljaju njihovu pažnju. Takvih knjiga je sve više, a broj dece koja citaju raste.
Svake školske godine u biblioteci OŠ Vasa Pelagic sprovode se tri akcije: Pokloni knjigu školskoj biblioteci, (od oktobra do maja), Najbolje odeljenje- odeljenje koje najviše cita knjige školske biblioteke (od septembra do maja) i Najbolji citalac odeljenja ( drugo polugodište tekuce godine za ucenike prvog razreda).
U Akciji Pokloni knjigu školskoj biblioteci ucestvuju svi ucenici i radnici škole. Kako bi zahvalila ucesnicima akcije što su svojim ucescem obogatili školsku biblioteku , škola priprema ZAHVALNICE.

ZAHVALNICE se rade na dva nivoa i to:
1. posebne- individualne ZAHVALNICE svakom ucesniku akcije
2. ZAHVALNICA na nivou odeljenja sa rangom odeljenja po broju poklonjenih knjiga i ucestvovanja u Akciji na nivou razreda
Za odeljenje koje se najviše odazvalo i najviše obogatilo biblioteku spremljene su DIPLOME. Diplome su prelaznog karaktera , pa razred koji iduce godine najviše ucestvuje u akciji i pokloni najveci broj knjiga dobija prelazne diplome. Rang lista odeljenja po razredima u obe kategorije istaknuta je javno: na panou za roditelje i ucenike, u nastavnickoj kancelariji i na vratima biblioteke.
Odeljenje koje je prošle godine poklonilo najveci broj knjiga je odeljenje II4 razreda , sadašnje III4, uciteljice Živane Pesic. Oni su biblioteci poklonili 31 knjigu, a u akciji je ucestvovalo 16 ucenika. Odeljenje III4 je dobilo dve Diplome, jednu za Odeljenje koje je dalo najveci doprinos u realizaciji akcije, a drugu za Odeljenje koje je najviše ucestvovalo u akciji. Do dana škole, maja 2008., obe diplome krase njihovu ucionicu. Za ovu školsku godinu preliminarni rezultati štamapani su u školskom listu Iskrice, a postupak oglašavanja isti je kao prošle godine. Odeljenje V-3 ( razredni starešina Ljubiša Stankovic) poklonilo je biblioteci najveci broj knjiga (51 knj.), a odeljenje III-4 ( uciteljica Živana Pešic) se akciji najviše odazvalo ( 9 ucenika).
U Akciji Najbolje odeljenje/ odeljenje koje najviše cita knjige školske biblioteke ucestvuju sva odeljenja škole do kraja školske godine. Prošle godine, diplomu je dobilo odeljenje uciteljice Živke Dimitrijevic, II-1 sadašnje III-1, koje je ukupno procitalo 265 knjiga.Diploma je prelaznog karaktera.
Sa ucenicima prvog razreda pocev od drugog polugodišta pa do juna tekuce školske godine sprovodi se Akcija Najbolji citalac odeljenja. Najbolji citalac odeljenja I-1, sadašnje II/1 je Jelena Videnovic, a u odeljenju I-2, sadašnje II/2, Sofija Dimitrijevic. U oba odeljenja pohvalu su dobili i dobri citaci Aleksandra Stojanovic, Katarina Kostic, Oliver Stojanovic, Stefan Manojlovic, II/1 i Aleksandra Živkovic, Dragutin Stankovic, Emilija Marinkovic,Igor Vuckovic, Lazar Nikolic i Nina Veljkovic, II/2.
U kalendarskoj 2007. korisnici biblioteke su 714 ucenika, 39 nastavnika i 6 ostalih clanova. Sto se korišcenja bibliotecke gradje i usluga tice u prošloj godini broj ucenika korisnika biblioteke je 1560, nastavnika 186 i ostalih 12. Održano je osam predavanja, cetiri književna susreta, šest tribina, cetiri izložbe i ostalo 14. Izdvajamo samo neke: predavanje za osmake- Kako dalje, psiholog Nacionalne službe za zapošljavanje, Jasmina Stamenkovic; prezentacija udzbenika Izdavackih kuca Klett, Nova škola, Draganic i Bigz; audicija za dramsku sekciju, sprovodjenje akcija pomoci ucenicima slabijeg materijalnog statusa Deca-deci, poklanjanje udzbenika, Školski parlament 2, inkubacija za vršnjacke edukatore, predavanja Saveta za prevenciju bolesti zavisnosti i verskih sekti SO Leskovac, predavanja stomatološke službe škole, Kolgejt prezentacija, Uskrsnja izložba farbanih jaja, Dan bez duvanskog dima, Sida-putevi prenosenja i zastita, slobodne aktivnosti- rad školskih sekcija, volonterska akcija ucenika gradjanskog vaspitanja …
Biblioteka vrsi tehnicku zaštitu fonda. Za trenutke razonode i opuštanja u biblioteci za vreme odmora ucenici citaju neki od casopisa: ŠKOLARAC 4, ŠKOLARKA 1, NAJ, BIBLIOTECKI PUTOKAZ, a nastavnici UNIKAT, PROSVETNI PREGLED I CASOPIS DRUŠTVA ZA BORBU PROTIV RAKA.
Ucenici starijih razreda izradjuju i svoj licni casopis koji ucestvuje na tradicionalnom nagradnom konkursu povodom Dana skole. Prošle školske godine ucestvovali su ucenici IV-1, IV-2, IV-3, IV-4 i VI-3 razreda. Ove školske godine izrada casopisa je u toku . Svi ucenici kao nagradu dobijaju knjige i jedan broj školskih novina Iskrice.
Uz angazovanje clanova novinarske sekcije i nastavnika informatike i racunarstva Aleksandra Nicica, nastavnika srpskog jezika Aleksandre Antic, nastavnika likovne kulture Danijele Vlahovic i razrednih ucitelja i ove godine izlazi jos jedan broj školskog casopisa Iskrice, br. 18. Svi brojevi ovog lista nalaze se na izložbenom stolu biblioteke
Prema predvidjenom planu i programu rada školske biblioteke u saradnji sa nastavnicima i uciteljima svakog meseca organizuju se aktivnosti:
Septembar: Dobro dosli prvaci, priredba , dobrodošlica prvacima skole; uredjenje školskog panoa na istoimenu temu.
Oktobar-mesec knjige: Akcija Pokloni knjigu školskoj biblioteci, uredjenje panoa Na slovo, na slovo… ( clanovi bibliotecke sekcije, IV razred)
Novembar: Vuk nekad I sad, izrada odeljenskih panoa i uredjenje školskog panoa Kad staneš u tudje cipele
Decembar: Novogodišnja predstava za ucenike razredne nastave, uredjenje panoa Novogodisnje poruke, sprovodjenje akcije Novogodisnje zeljo/ sanduce ( Zamisli želju, napisi i ubaci u Novogodišnje željo- sanduce, koje se nalazi u školskoj biblioteci )
Januar: Svetosavska svecana akademija, školska biblioteka , proslave školske slave Sv. Save, ( saradnja veroucitelj i bibliotekar), pano školska slava Sv. Sava , uredjenje
Februar: Dan ljubavi, performans u školskom holu, paralele Sveti Trifun i Sveti Valentin: podela simbolickih bedzeva koje nose poruke ljubavi, postavljanje slike Svetog Trifuna sa porukama ljubavi, školski hol, nastavnik likovne kulture Danijela Vlahovic i veroucitelj Mirjana Aleksic; uredjenje panoa Ljubav je…
Mart: Dan žena, performans u holu, uredjenje panao Cvet u reci i Prolecu u susret, izložba likovnih radova ucenika razredne nastave u Leskovackom Kulturnom centru
April: uredjenje panao Prolece; izložba likovnih radova ucenika verske nastave u crkvi Odzakliji povodom Uskršnjih praznika; Najlepše Uskrsnje jaje - izložba, Centar za ekonomiku domacinstva " Danica Vuksanovic" Leskovac
Maj: mnogobrojne aktivnosti povodom Dana skole
Jun: Osmaci, srecno, uredjenje školskih panoa; dodela diplome Najbolje odeljenje- odeljenje koje najviše cita knjige školske biblioteke.
U školi je organizovana bibliotecka sekcija koja okuplja ucenike od IV - VII razreda.
U okviru sekcije radi motivisanja ucenika za knjigu i rad u biblioteci sproveden je kontinuiran pregled svesaka sa sekcije, poenomer. U kategoriji Najodgovornije odeljenje prošle godine, pobedilo je odeljenje uciteljice Dragane Nikolic, koje je nakon pregleda svesaka imalo ukupno 625 poena. ( IV-3 / 405 poena, IV-4/ 145 poena i IV-2 / nije donelo sveske na pregled). U kategoriji Najodgovorniji ucenik, pobedila je Tatjana Dimcic IV-3, sadašnje V-3, ( uciteljica Suncica Nikolic), sa ukupno 175 poena. Pobednici su dobili nagrade , knjige prilagodjene njihovom uzrastu.
Clanovi bibliotecke sekcije su u saradnji sa nastavnicima škole ( nastavnik likovne kulture i razredni ucitelji ) u toku prošle školske godine realizovali dve predstave Dobro dosli
svi prvaci (predstava za prvake i zabavišnu grupu) i Novogodišnja priredba za ucenike razredne nastave, zabavišnu grupu i decu radnika škole. Ove godine takodje dve predstave: Uskliknimo s ljubavlju, (27. januar) i Susret s knjigom (saradnja sa Narodnom bibliotekom " Radoje Domanovic" Leskovac) Clanovi sekcije su zajedno sa svojim uciteljima i nastavnikom istorije, Miroslavom Karanfilovicem, posetili Leskovacki Narodni muzej (stalna postavka) i izlozbu Doba svetlosti, gostujuca izložba ikona Muzeja iz Kraljeva (reprodukcija ikona manastira Žice)
Redovnim planom i programom sekcije predvidjena je i poseta Narodnoj biblioteci Radoje Domanovic. Ucenici VI i VII razreda sa školsim bibliotekarom , posetili su i ove godine Narodnu biblioteku. Ucenici su se upoznali sa radom svih odeljenja Leskovacke gradske biblioteke, zahvaljujuci ljubaznim radnicima biblioteke (Ana Cvetanovic, Maja Jugovic, Miloš Dedic i bibliotekari Decjeg odeljenja Lala i Vesna). U saradnji sa nastavnicima srpskog jezika (Dragan Pešic, Zorica Stankovic, Nataša Nikolic, Aleksandra Antic, Valentina Pavkovic i Gordana Strižak) sprovedeni su sledeci nagradni konkursi:

 • Izvor žive reci, Kolare
 • Tradicionalni Prolecni konkurs Ljuberadja, Luberadja
 • Prijatelji dece Vojvodine, Novi Sad
 • Tradicionalsni Svetosavski nagradni konkurs na nivou škole i nivou grada Leskovca
 • Vitezov nagradni konkurs Vitezovo prolece
 • Krv život znaci, Zavod za transfuziju (2007.)
 • Pricao mi zatrovani potok (2007.) I Škola bez duvanskog dima , mila je svima, (2008.), Dršstvo za borbu protiv raka
 • Srbija kao društvo jednakih mogucnosti za sve , MPS, Beograd (2007.)
 • Bambijev nagradni konkurs , Bambi, Požarevac (2007.)
 • Prijatelji dece, tradicionalni nagradni konkurs na nivou grada
 • Galenika, nagradni konkurs (2007.), ISN Galenika, Beograd
 • Veskršnji sabor, Banja vrujci (2008.)
 • Akviša I ja, Knjaz Milos (2007.)
 • Prirodna hrana, zdrav život, Zavod za javno zdravlje (200/2008.)
 • Omladinski savet Leskovac, Prolecu u susret
 • Šanticevi dani, OŠ" aleksa Šantic"Kaludjerica…

U saradnji sa nastavnicima srpskog jezika, likovne i muzicke kulture, nastavnikom informatike, nastavnicima fizickog vaspitanja i razrednim uciteljima, prošle godine sprovedene su aktivnosti za obeležavanje Dana škole ( plan i program aktivnosti oglašen na oglasnoj tabli za ucenike i nastavnike). Kalendarske 2008. škola slavi 90 godina svog postojanja. Tom prilikom u školi izvedene su mnogobrojne aktivnosti kako bi se ovaj znacajni jubilej dostojno obeležio.
Ove školske godine biblioteka je aktivno korišcenja za održavanje casova pripremne nastave, za takmicenje ucenika iz : matematike, istorije, fizike, srpskog jezika, biologije, geografije, francuskog, engleskog i nemackog jezika, likovne kulture i za realizaciju casova u biblioteci po predvidjenom Nastavnom planu i programu. U biblitoeci je sprovedena volonterska akcija ucenika gradjanskog vaspitanja, VII-2 i VII-3 i realizovan je cas saradnje nastavnika gradjanskog vaspitanja Gordane Strižak i skolskog bibliotkara. Po redovnom planu i programu realizuju se i casovi posete biblioteci. Najbolja saradnja svake godine je sa uciteljima prvog razreda koja je i ove godine uspešno ostvarena. Ucenici I-1. I-2, I-3 i I-4 su organizovano posetili školsku biblioteku. Odeljenja IV-4, IV-2, III-1, II-2, VI-2, VII-4, VII-2 i VII-3 u školskoj biblioteci realizuju redovne casove engleskog jezika, muzicke kulture, verske nastave i gradjanskog vaspitanja.
Biblioteku i ucenike naše škole posetili su i Miroslav Kokošar, Slobodan Stanišic i Gruja Petkovic, poznati pisci za decu, februara i marta 2008.
Škola je na adresu Zavoda za unapredjinje obrazovanja i vaspitanja poslala dva projekta Nastavni cas u biblioteci i Kulturna i javna delatnost biblioteke osnovne skole, koji su realizovani u saradnji nastavnika škole i bibliotekara Jablanickog okruga.
U školskoj biblioteci redovno se svake prve srede, svakog treceg meseca održavaju sastanci Društva školskih bibliotekara Jablanickog okruga.
Biblioteku je posetila pedagoški savetnik Slavica Cekic aprila prošle godine i Tatjana Jankov iz Maticne službe Narodne biblioteke " Radoje Domanovic" Leskovac. Obe su iznele pozitivne utiske.
Na kraju treba naglasiti izvanrednu saradnju školskog bibliotekara sa svim nastavnicima i strucnim saradnicima škole.

Školski bibliotekar
Vesna Filipovic
pocetna strana | o skoli | nastava | kabineti | zaposleni | ucenici | aktuelno | Site Map


Copyright::by Nicic::2008::Sva prava zadrzana | vasapelagic@yahoo.com

Back to content | Back to main menu